centered image

Obiectivul General al proiectului

Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și tertiar non-universitar (liceele tehnologice, școli profesionale și/sau postliceale) din Regiunile SV Oltenia și Sud-Muntenia, cu domiciliul în Regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în vederea creșterii gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un interval de 24 de luni.

Proiectul vizează ca din totalul de elevi sprijiniți, cel putin 19 elevi să aparțină minorității de etnie romă și/sau să fie elevi din mediul rural, înscriși la unități de învățământ secundar și tertiar non-universitar (liceele tehnologice, școli profesionale sau postliceale) din regiunile SV Oltenia și Sud Muntenia cu diferite domenii de specializare relevante pentru activitatea Solicitantului și partenerilor săi comerciali activi în: Industrie Alimentară, Mecanică și Electric, Protecția Mediului și care urmează să obțină calificări precum cele menționate mai jos.

Nivel 3 calificare*

Mecanic utilaje și instalații în industrie/lăcătuș mecanic prestări servicii, Mecanic auto, Preparator produse din carne și pește, Operator la mașini cu comandă numerică, Strungar, Frezor-rabotor-mortezor, Strungar, Sudor, Mecanic agricol.

Nivel 4 calificare*

Mecanic întreținere și reparații, Tehnician ecolog și protecția mediului, Tehnician produse alimentare,Tehnician Electrician Instalații Electrice, Tehnician ecolog și protecția calității mediului* (conform acordurilor deja semnate cu liceele).

*La aceste calificări se vor mai adăuga altele în implementare, când se vor semna acorduri și cu alte licee interesate de activitățile din proiect, care au specializări conexe cu domeniul de activitate al Solicitantului și al partenerilor săi de practică.

Obiectivele specifice ale proiectului

1

Oferirea de servicii specializate de orientare și consiliere profesională pentru sprijinirea tranziției de la școală la viața activă și accederea pe piața muncii pentru 182 de elevi cu domiciliul în Regiunile mai puțin dezvoltate ale României, înscriși la o unitate de învățământ secundar și terțiar non-universitar (licee tehnologice, școli profesionale sau postliceale) din Regiunile SV Oltenia și Sud-Muntenia.

2

Creșterea numărului de parteneriate locale dintre unitățile de învățământ și mediul de afaceri pentru promovarea, organizarea și derularea de stagii de practică specializate în beneficiul grupului țintă astfel încât să flexibilizeze traseele către și dinspre companii și școală.

3

Consolidarea cunoștințelor și abilităților practice ale beneficiarilor proiectului prin organizarea și derularea de stagii de pregătire practică pentru 182 de elevi.

4

Calificarea unui număr de 140 de persoane din grupul țintă (respectiv minimum 76% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

5

Ocuparea unui loc de muncă de către minimum 40 de persoane din grupul țintă (21% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

6

Stimularea grupului țintă pentru îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale cu accent pe cele necesare în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI, cu orientarea a minimum 20 de persoane din grupul țintă (10% din totalul grupului țintă) către formare continuă și/sau educație, prin noi programe de educație și/sau formare la încetarea calității de participant în proiect.

Participă la grupul de comunicare între membrii PROMIT!

Fii la curent cu cele mai noi informații!