centered image

Grupul țintă

GRUPUL ȚINTĂ este alcătuit din 182 de elevi de școală profesională și liceu tehnologic (ISCED 2-3 nivel calificare 3 și 4; ISCED 4) cu domiciliul/reședința într-o Regiune mai puțin dezvoltată a României (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru); care studiază în domenii precum: Protecția Muncii, Industrie Alimentară, Mecanică, Electric, la licee din regiunile SV Oltenia și Sud-Muntenia.

Dintre elevii incluși în grupul țintă vizăm ca:

10%

Cel puțin 10% să provină din mediul rural

30%

Un procent mediu de 30% este estimat a fi acoperit de elevi de gen feminin, având în vedere specificul specializărilor unde predomină elevii de sex masculin

Distribuția elevilor selectați în GT

Distribuția elevilor selectați în GT între liceele de unde vor proveni, specializări, calificări va fi realizată la momentul implementării proiectului în funcție de interesul arătat și de numărul de elevi înscriși la specializările respective la momentul respectiv.

Integrarea în stagiile de practică prevăzute în programa școlară, organizate conform Legii 258/2007, va ține cont de planificarea anului școlar și de calendarul realizat împreună cu unitățile de învățământ.

În urma unei analize a situației pieței muncii locale, se estimează că din numărul total vor fi angajați minimum 40 de elevi. La nivelul tuturor categoriilor de GT nu se va face nicio deosebire, indiferent dacă aceștia sunt de etnie romă, din mediul rural, femei, din anumite categorii sociale vulnerabile etc.

Pentru a reduce efortul necesar elevilor și pentru a participa la activitățile proiectului, au fost identificate puncte de lucru ale partenerilor de practică cât mai apropiate de școlile la care sunt înscriși aceștia (punctele de lucru în care se vor desfășura activități de practică fiind localizate în Târgu Jiu, Mizil și comuna Frâncești.

Stagiile de practică

Stagiile de practică se vor desfășura la punctele de lucru ale Solicitantului sau partenerilor de practică, astfel:

Solicitant – care activează în sector prioritar Procesarea alimentelor și băuturilor (cu coduri CAEN autorizate: 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) și 1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre), va primi elevi în departamente ca: Parc auto, Întreținere Abator, Abator -producție, Abator/ambalare -tranșare, Abator/Mentenanță;

 

Minimum 70% din GT vor face practică la Solicitant70%
30% din GT vor face practică la alte firme partenere, cu care Solicitantul are deja acorduri de colaborare în acest sens30%

Aceste firme activează și ele atât în același domeniu de activitate (cu coduri CAEN autorizate: 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) și 1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre, coduri care se regăsesc în Anexa 5 la GSCS) plus în domeniul „Industria auto și componente” cu coduri CAEN autorizate: 3314 Repararea echipamentelor electrice, 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor și „Activități profesionale, stiințifice și tehnice” – cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Pe lângă acești 2 angajatori, parteneri de practică externi, în implementare Solicitantul lasă deschisă posibilitatea realizării de acorduri și cu alte companii.

Sesiunile de orientare și consiliere profesională vor fi realizate la aceste puncte de lucru și/sau la sediile unităților de învățământ de la care elevii provin.

Prin urmare, elevii vor face practică în domenii corelate cu domeniul lor de studiu, în departamente/puncte de lucru cu activitate precum:

Procesarea alimentelor și băuturilor, Industria auto și componente, Activități profesionale, științifice și tehnice cu coduri CAEN autorizate ce se regăsesc în lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în SNC 2014-2020: Procesarea alimentelor și băuturilor (1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre și 1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre) „Industria auto și componente” (3314 Repararea echipamentelor electrice, 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor) și „Activități profesionale, stiințifice și tehnice” (7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea). Așadar, 100% din GT face practică în firme care activează în domeniile prioritare conform SNC/SNCDI.

Participă la grupul de comunicare între membrii PROMIT!

Fii la curent cu cele mai noi informații!