centered image

Importanța stagiilor de practică

0

Introducerea tinerilor absolvenți pe piața muncii este una dificilă și de lungă durată. Problema încadrării în muncă a studenților care au absolvit învățământul general oblogatoriu/liceul, constituie o problemă la nivel național.

Conform statisticilor, cea mai mare parte dintre absolvenții care intră în șomaj sunt veniți din școli generale și/sau licee. Concurența pe piața muncii unde se înregistrează un deficit general de oportunități de angajare constituie unul dintre motivele pentru care tinerii întâmpină dificultăți în a-și găsi un loc de muncă stabil.

Majoritatea tinerilor absolvenți din regiunile mai puțin dezvoltate ale României nu își găsesc un loc de muncă, iar cei care o fac ocupă poziții vulnerabile sau în ale domenii față de ce au studiat. Aceste lucruri se datorează anumitor factori precum: lipsa informației cu privire la domeniul pentru care se pregătesc, lipsa competențelor-cheie, transversale care să îi facă mai adaptabili la schimbările de pe piața muncii, abilități și competențe tehnice formate în școli neadecvate la evoluțiile tehnologiei actuale, lipsa calificărilor și a certificărilor cerute pe piața muncii (profile tehnice).

Lipsa relativă a experienței profesionale plasează tinerii într-o poziție dezavantajoasă în raport cu alți lucrători.

Este important să contribuim la formarea tinerelor generații și să ajutăm la crearea forței de muncă specialăzată în domeniu.

Proiectul PROMIT

Proiectul „Profesioniștii de mâine, elevii de astăzi – PROMIT” contribuie la creșterea ponderii și îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă prin dezvoltarea unor competențe actuale, necesare pe piața muncii și expunerea tinerilor la un context autentic de  muncă pentru categorii de ocupații pentru care se pregătesc educațional.

Stagiile de practică ajută tinerii să facă mai ușor tranziția de la școală la viața activă și competențele adaptate la cerințele pieței muncii, să experimenteze mediul de lucru real și să dobândească abilități practice și principii etice corecte de lucru.

Tinerii au nevoie de consiliere pentru a lua decizii informate cu privire la traseul lor profesional în învâțământul terțiar.

Proiectul vizează o pregătire profesională prin dezvoltarea competențelor profesionale adecvate cerințelor pieței.

Prin parteneriate se facilitează participarea la stagii de practică. Astfel, cresc oportunitățile de angajare ale tinerilor.

Împortant este, de asemenea, ca acești tineri să nu renunțe la școală. În cadrul serviciilor de informare și consiliere din cadrul proiectului vor fi promovate direct beneficiile continuării studiilor. Tutorii, profesioniștii cu experiență relevantă pentru domeniul de pregătire al cursanților vor îndeplini un rol important de model în declanșarea și menținerea motivației privind continuarea studilor.

Stagiile de practică presupun seriozitate, orientare către învățare și perfecționare.

Te-am convins să aplici?

Află toate detaliile despre proiectul PROMIT!